Monday, February 13, 2012

SIFAT HARUS BAGI ALLAH TA’ALA

Wajib syara’ atas setiap mukallaf mengi’tikodkan bahawa harus bagi Allah Ta’ala membuat apa-apa mumkin(makhluk) atau tidak membuat apa-apa mumkin.


 Hukum Allah Ta’ala bersifat dengan harus adalah wajib.


 Harus  bagi Allah Ta’ala membuat apa-apa mumkin atau tidak membuat apa-apa mumkin bermaksud Allah Ta’ala bebas atau tiada paksaan daripada orang lain untuk  membuat apa-apa mumkin atau tidak membuat apa-apa mumkin tetapi jangan ditilik pada ta’luk ilmu dan ta’luk irodat kerana bila ditilik pada ta’luk ilmu dan ta’luk irodat, maka wajib Allah Ta’ala membuat mumkin atau wajib Allah Ta’ala tidak membuat apa-apa mumkin. 


Jadi, sifat harus Allah Ta’ala ini jangan ditilik atau dipandang dengan  ta’luk ilmu dan ta’luk irodat, hanya ditilik pada sifat harus semata-semata iaitu harus dengan makna Allah Ta’ala boleh pilih nak membuat apa-apa mumkin atau tidak membuat apa-apa mumkin.


 Maka sifat harus bagi Allah Ta’ala bukanlah wajib pada akal, bukan juga wajib pada syara’ dan bukan mustahil.

Dalil sifat harus:

Jika kita fikir dengan mengatakan bahawa jika sifat harus bagi Allah Ta’ala wajib pada akal, maka tentu qodim kerana perkara yang wajib pada akal yang berkaitan dengan hukum akal  adalah qodim kesemuanya, ini membawa kepada qodim mumkin(makhluk), maka ini mustahil kerana berbilang-bilang qodim.

Jika kita fikir dengan mengatakan bahawa jika sifat harus bagi Allah Ta’ala wajib pada syara’, tentulah Allah Ta’ala di bawah undang-undang orang lain, maka ini jugak mustahil.

Jika kita fikir dengan mengatakan bahawa jika sifat harus bagi Allah Ta’ala itu mustahil, maka tentulah mumkin(makhluk) ini tidak ada, hukum mumkin ini tidak ada, adalah mustahil kerana sudah ada dengan pandangan mata kepala kita.

Maka kejaplah di hati kita mengatakan Allah Ta’ala bersifat dengan harus.

Jika ada kesilapan, mohon teguran.

Sumber: sebahagian di ambil daripada kitab Taqribul Ikhwan karangan Syeikh Abdul Qodir Bin Wan Ngah (Ayah Der).

Friday, February 10, 2012

Tajwid- Sifat-sifat huruf Hijaiyah

Hukum Akal Dan Kepentingannya Dalam Aqidah

Ta’rif akal: Satu sifat yang disimpan didalam hati sanubari kita ,ada baginya cahaya(nur) yang berhubung pada otak kepala kita ,dengan dialah kita dapat membezakan yang mana baik dan buruk.

Hukum akal ada 3:
       Wajib pada akal
2)       Mustahil pada akal
3)       Harus pada akal

Wajib pada akal

Ta’rif Wajib pada akal: Barang yang difikirkan dengan akal tentu sungguh ia kerana barang itu sungguh dirinya.

Contoh: Ada Zat Allah , apabila kita fikir dengan akal kita, tentu kita memutus dengan akal akan sungguhnya kerana ada Allah Ta’ala itu ada sungguh(sebenar-sebenar ada).


Mustahil pada akal

Ta’rif Mustahil pada akal: Barang yang difikirkan dengan akal tentu tidak ia kerana barang yang kita fikir itu  tidak(tidak sebenar sama sekali).

Contoh: Tiada Zat Allah , maka apabila kita fikir dengan akal kita , tentu kita menghukum atau kita memutus dengan tidak, kerana tidak ada tuhan itu hukumnya mustahil.


Harus pada akal

Ta’rif Harus pada akal: Barang yang difikirkan dengan akal terima sungguhnya atau tidak terima sungguh pada masa lain-lain.

Contoh: Makhluk ini harus ada dan harus tiada. Jika Allah Kehendaki ada,maka wujudlah  makhluk ini dan jika Allah kehendaki tidak ada,maka tidak adalah makhluk ini.


Kepentingan Mengetahui Hukum Akal Dalam Aqidah:

Mengetahui hukum akal adalah merupakan tangga(perantaraan) untuk memahami aqidah kerana aqidah itu merupakan pengakuan di dalam hati seseorang,maka jika seseorang itu tidak mengerti hukum akal itu, terkadang tidak ada aqidah atau pegangan itu, dinamakan dia orang yang jahil, dan jahil dengan Allah itu tidak sah sah imannya, kerana makna iman ialah membenar(tasdiq) dengan hati, mengaku dengan hati sengan sekalian barang yang didatangkan dengan dia oleh rasul daripada sekalian pekerjaan ugama.
Terkadang jadi seseorang iti kafir kerana tidak mengetahui hukum akal tersebut sepertii’tikod tuhan putih itu ialah orang yang menyerupai tuhan akan sesuatu daripada makhluk ini, maka iaitu mustahil atas Allah Ta’ala yakni tentu tidak atas Allah Ta’ala  dan orangyang I’tikod menyerupai Allah Ta’ala dengan segala yang baru itu jadi kafir. Kalau begitu tahulah kita bahawa belajar hukum akal itu wajib syara’.

Jika ada kesilapan, mohon teguran..

sumber: sebahagian di atas dipetik daripada Kitab Misbahul Munir karangan Abdul Aziz bin Ismail Alfathoni(bapa mertua kapada Baba Ismail Sepanjang)

Wednesday, February 8, 2012

Pergi Haji Sambil Dapat Perlindungan

Jom Baca Dulu...
PENGENALAN
Rukun Islam yang kelima mewajibkan umat Islam yang untuk menunaikan haji di Mekah. Namun begitu, sudahkah kita bersedia dengan simpanan wang untuk digunakan bagi tujuan perbelanjaan kita ke sana? Dengan MAA Takafulink Simpanan Haji, semua umat Islam akan berpeluang membuat simpanan di samping mendapat perlindungan risiko kematian dan juga penyakit kritikal. MAA Takafulink Simpanan Haji juga menyediakan khairat kematian dan juga perbelanjaan untuk badal haji jika penyimpan meninggal dunia sebelum sempat mengerjakan fardhu haji.
DANA SYARIAH MAA TAKAFULINK
Setiap simpanan akan dilaburkan di dalam dana-dana syariah terpilih MAA Takafulink. Pulangan hasil dari pelaburan akan dimasukkan ke akaun penyimpan bagi mengoptimumkan simpanan. Prestasi dana-dana syariah MAA Takafulink adalah amat kompetitif dan mampu menyaingi prestasi pelaburan ASB dan dana-dana saham amanah yang lain.
PENGECUALIAN CARUMAN
Jika seseorang penyimpan telah disahkan oleh pengamal perubatan bertauliah menghidap salah satu dari 46 penyakit kritikal, simpanan bulanan penyimpan akan diambil alih oleh syarikat MAA Takaful dan simpanan akan diteruskan tanpa gagal sehingga penyimpan meninggal dunia atau berumur 80 tahun, yang mana lebih dahulu.  Ini bermakna, penyimpan akan menikmati simpanan bulanan secara percuma jika telah disahkan menghidap salah satu dari 46 penyakit kritikal.
HIBAH UNTUK WARIS JIKA BERLAKU KEMATIAN
Jika berlaku kematian terhadap penyimpan sama ada sebelum atau sesudah mengerjakan fardhu haji, sejumlah wang bantuan sara  hidup akan dihibahkan kepada waris yang telah dipilih oleh penyimpan sebelum kematiannya. Hibah tidak tertakluk kepada pembahagian faraid dan waris yang layak akan menerima jumlah sepenuhnya wang yang telah diperuntukkan untuknya tanpa perlu dibahagi-bahagikan.
TABUNG HILANG UPAYA KEKAL
MAA Takafulink Simpanan Haji juga menyediakan tabung kecemasan jika penyimpan mengalami hilang upaya kekal. Wang dari dari tabung kecemasan ini boleh digunakan penyimpan untuk menampung kos sara hidup seharian apabila penyimpan tidak lagi berupaya untuk meneruskan kehidupan secara biasa.
TABUNG PERLINDUNGAN 46 PENYAKIT KRITIKAL
Jika peserta didapati menghidap salah satu daripada 46 penyakit kritikal, sejumlah manfaat kewangan akan diserahkan kepada peserta bagi tujuan perbelanjaan perubatan dan perbelanjaan berkaitan.
ELAUN HARIAN HOSPITAL
Jika penyimpan dimasukkan ke mana-mana hospital kerajaan atau swasta, penyimpan akan menerima elaun harian bersaman jumlah hari kemasukan hospital.
KHAIRAT KEMATIAN
Jika penyimpan meninggal dunia sama ada sebelum, sedang atau selepas menunaikan haji, sejumlah RM2000.00 akan diserahkan dalam tempoh 24 jam kepada waris bagi tujuan pengkebumian atau belanja membawa balik jenazah dari tanah suci Mekah.
UPAH BADAL HAJI
Jika penyimpan meninggal dunia sebelum sempat mengerjakan fardhu haji, sejumlah RM5000.00 akan diserahkan kepada waris bagi tujuan mengadakan upah badal haji untuk penyimpan yang telah meninggal dunia.
KOMITMEN JANGKA PANJANG
Pelan simpanan MAA Takafulink Simpanan Haji ini adalah komitmen jangka panjang. Pulangan simpanan akan dapat dinikmati secara maksimum jika menyimpan secara konsisten untuk satu tempoh yang panjang.
MANFAAT BERGANDA
Walaupun penyimpan atau waris telah menerima wang hasil dari tabung khairat kematian atau hilang upaya kekal, wang simpanan masih lagi akan dibahagikan kepada waris/penyimpan. Ini bermakna penyimpan akan mendapat manfaat berganda hasil dari satu pelan simpanan sahaja.

Di bawah ini perbandingan antara simpan di tabung haji dan simpan di MAA TAKAFUL :
contoh simpan rm100 setiap bulan:    Menyimpan Di tabung Haji     Menyimpan Dengan MAA Takaful
tujuan simpanan                                     Mengerjakan Haji                  Mengerjakan Haji
selepas setahun ditakdirkan mati                     RM1200       RM55000+Badal Haji+Waqaf+Qurban
Lumpu/hilang upaya kekal(setahun)                  RM1200                RM55000
46 Penyakit Kritikal(selepas setahun)               RM1200       Bayaran disambung boleh Maa Takaful
 Masuk Hospital                                                        RM0                          RM 50(minima)
Dividen Tahun 2010                                                  5.5%                          21.82%

Jadilah orang bijak merancang masa depan...Bertindaklah sekarang.
UNTUK MAKLUMAT LANJUT MENGENAI PELAN SIMPANAN INI, HUBUNGI AMIRUL(0133440584) ATAU EMAIL: amirulsyafiqbinali@gmail.com

Pergi Haji Sambil Dapat Perlindungan

Jom Baca Dulu...
PENGENALAN
Rukun Islam yang kelima mewajibkan umat Islam yang untuk menunaikan haji di Mekah. Namun begitu, sudahkah kita bersedia dengan simpanan wang untuk digunakan bagi tujuan perbelanjaan kita ke sana? Dengan MAA Takafulink Simpanan Haji, semua umat Islam akan berpeluang membuat simpanan di samping mendapat perlindungan risiko kematian dan juga penyakit kritikal. MAA Takafulink Simpanan Haji juga menyediakan khairat kematian dan juga perbelanjaan untuk badal haji jika penyimpan meninggal dunia sebelum sempat mengerjakan fardhu haji.
DANA SYARIAH MAA TAKAFULINK
Setiap simpanan akan dilaburkan di dalam dana-dana syariah terpilih MAA Takafulink. Pulangan hasil dari pelaburan akan dimasukkan ke akaun penyimpan bagi mengoptimumkan simpanan. Prestasi dana-dana syariah MAA Takafulink adalah amat kompetitif dan mampu menyaingi prestasi pelaburan ASB dan dana-dana saham amanah yang lain.
PENGECUALIAN CARUMAN
Jika seseorang penyimpan telah disahkan oleh pengamal perubatan bertauliah menghidap salah satu dari 46 penyakit kritikal, simpanan bulanan penyimpan akan diambil alih oleh syarikat MAA Takaful dan simpanan akan diteruskan tanpa gagal sehingga penyimpan meninggal dunia atau berumur 80 tahun, yang mana lebih dahulu.  Ini bermakna, penyimpan akan menikmati simpanan bulanan secara percuma jika telah disahkan menghidap salah satu dari 46 penyakit kritikal.
HIBAH UNTUK WARIS JIKA BERLAKU KEMATIAN
Jika berlaku kematian terhadap penyimpan sama ada sebelum atau sesudah mengerjakan fardhu haji, sejumlah wang bantuan sara  hidup akan dihibahkan kepada waris yang telah dipilih oleh penyimpan sebelum kematiannya. Hibah tidak tertakluk kepada pembahagian faraid dan waris yang layak akan menerima jumlah sepenuhnya wang yang telah diperuntukkan untuknya tanpa perlu dibahagi-bahagikan.
TABUNG HILANG UPAYA KEKAL
MAA Takafulink Simpanan Haji juga menyediakan tabung kecemasan jika penyimpan mengalami hilang upaya kekal. Wang dari dari tabung kecemasan ini boleh digunakan penyimpan untuk menampung kos sara hidup seharian apabila penyimpan tidak lagi berupaya untuk meneruskan kehidupan secara biasa.
TABUNG PERLINDUNGAN 46 PENYAKIT KRITIKAL
Jika peserta didapati menghidap salah satu daripada 46 penyakit kritikal, sejumlah manfaat kewangan akan diserahkan kepada peserta bagi tujuan perbelanjaan perubatan dan perbelanjaan berkaitan.
ELAUN HARIAN HOSPITAL
Jika penyimpan dimasukkan ke mana-mana hospital kerajaan atau swasta, penyimpan akan menerima elaun harian bersaman jumlah hari kemasukan hospital.
KHAIRAT KEMATIAN
Jika penyimpan meninggal dunia sama ada sebelum, sedang atau selepas menunaikan haji, sejumlah RM2000.00 akan diserahkan dalam tempoh 24 jam kepada waris bagi tujuan pengkebumian atau belanja membawa balik jenazah dari tanah suci Mekah.
UPAH BADAL HAJI
Jika penyimpan meninggal dunia sebelum sempat mengerjakan fardhu haji, sejumlah RM5000.00 akan diserahkan kepada waris bagi tujuan mengadakan upah badal haji untuk penyimpan yang telah meninggal dunia.
KOMITMEN JANGKA PANJANG
Pelan simpanan MAA Takafulink Simpanan Haji ini adalah komitmen jangka panjang. Pulangan simpanan akan dapat dinikmati secara maksimum jika menyimpan secara konsisten untuk satu tempoh yang panjang.
MANFAAT BERGANDA
Walaupun penyimpan atau waris telah menerima wang hasil dari tabung khairat kematian atau hilang upaya kekal, wang simpanan masih lagi akan dibahagikan kepada waris/penyimpan. Ini bermakna penyimpan akan mendapat manfaat berganda hasil dari satu pelan simpanan sahaja.

Di bawah ini perbandingan antara simpan di tabung haji dan simpan di MAA TAKAFUL :

 contoh simpan rm100 setiap bulan:           Menyimpan Di tabung Haji                        Menyimpan Dengan MAA Takaful
tujuan simpanan                                                     Mengerjakan Haji                                                              Mengerjakan Haji
selepas setahun ditakdirkan mati                               RM1200                                RM55000 + Badal Haji + Waqaf +Qurban
Lumpu/hilang upaya kekal(setahun)                           RM1200                                                                         RM55000
46 Penyakit Kritikal(selepas setahun)                        RM1200                                Bayaran disambung boleh Maa Takaful
 Masuk Hospital                                                                 RM0                                                                              RM 50(minima)
Dividen Tahun 2010                                                          5.5%                                                                                     21.82%

Jadilah orang bijak merancang masa depan...Bertindaklah sekarang.
UNTUK MAKLUMAT LANJUT MENGENAI PELAN SIMPANAN INI, HUBUNGI AMIRUL(0133440584) ATAU EMAIL: amirulsyafiqbinali@gmail.com

Monday, February 6, 2012

Salam: 
{ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا }
 Maksudnya:  Dan mengerjakan haji itu wajib atas manusia kerana Allah, bagi mereka yang berkemampuan mengadakan perjalanan ke Baitullah.

Jom kita menabung sambil dapat perlindungan....