Thursday, August 18, 2011

Sheikh Al-Azhar mengganggap Salafiyyin ((golongan Salafi) sebagai “Khawarij Masa Kini”

Sheikh Al-Azhar mengganggap Salafiyyin ((golongan Salafi) sebagai “Khawarij Masa Kini”

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh; Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam; Selawat dan Salam ke atas Rasulullah SAW, Rahmat ke seluruh alam; Juga kepada ahli keluarga baginda dan para sahabat r.a. yang telah bertebaran di merata alam;


TERJEMAHAN BERITA

Kaherah - Al-Hayah
Selasa, 5 April 2011

Sheikh al-Azhar Dr. Ahmad al-Tayyib menyifatkan golongan Salafi (Salafiyyin) sebagai “Khawarij Masa Kini”. Dalam masa yang sama, beliau memberi amaran bahaya tentang wujudnya “rancangan untuk mengubah pemikiran dan manhaj Al-Azhar yang pertengahan dan sederhana yang telah dipelihara oleh Al-Azhar lebih daripada seribu tahun.

Beliau juga menyatakan bahawa:
 “Aqidah Al-Azhar al-Sharif adalah Aqidah Al-Ash’ari (Al-Ashairah) dan al-Maturidi (Al-Maturidiyyah) dan (berpegang dengan) fiqh Imam Yang Empat serta Tasawwuf Imam al-Junayd.”

Dr. Ahmad al-Tayyib juga mengkritik pencerobohan golongan Salafi ke atas kawasan perkuburan dan maqam para Awliya’ dan dengan tegas menyatakan bahawa amalan tersebut sebagai bertentengan dengan ajaran Islam yang sebenar, ini dinyatakan di hadapan ratusan pelajar-pelajar asing yang mengikuti pengajian di Al-Azhar semalam. Dan Al-Azhar:
akan terus berkekalan di atas mazhab Al-Ash’ari dan memelihara pemikiran tasawwuf yang benar dan yang telah didokong oleh puluhan (ramai) para shuyukh (ulama’) Al-Azhar di dalam sejarahnya.

Penegasan beliau ini datang pada waktu golongan-golongan ekstrim menceroboh dan memusnahkan masjid-masjid ahli sufi di mana sebahagian golongan Salafi telah menyalakan api di maqam Sayyid Izz al-Din di daerah Manufiyyah (Delta Nil) sehingga maqam tersebut terbakar sepenuhnya sebelum pihak pertahanan awam dan bomba sempat memadamkan api tersebut daripada merebak ke masjid yang bersebelahan dengannya.

Dalam waktu yang sama, Universiti Al-Azhar telah memutuskan untuk membuat penyiasatan ke atas seorang profesornya di Fakulti Kejuruteraan, Dr. Muhammad Ridha Muharram yang didakwa telah menggambarkan (Nabi) Muhammad SAW sebagai “tokoh terbesar sekular di dalam sejarah manusia” di dalam banyak syarahan akademiknya kepada para pelajar yang telah menyebabkan kemarahan terhadapnya bertukar menjadi demonstrasi.

Rektor Universiti Al-Azhar Dr, Usamah Al-Abd telah menegaskan kepada “[wartawan] al-Hayah” bahawa satu komiti/lujnah undang-undang akan dibentuk untuk penyiasatan isu tersebut dengan Profesor (tersebut) dan beliau menerangkan bahawa “pembentukan lujnah tersebut dibuat sebagai satu reaksi kepada demonstrasi yang telah dilakukan oleh mahasiswa fakulti kejuruteraan dan daripada fakulti-fakulti yang lain.” Beliau juga menyatakan bahawa “pihak universiti telah memutuskan untuk menggantung Dr. Ridha Muharram daripada tugasnya sehingga selesainya penyiasatan dan keputusan yang sesuai telah dibuat berkenaan dakwaan yang dikenakan terhadapnya.”

[Selesai terjemahan]


Komentar penulis:
 1. Dr. Mahmud Subayh juga telah menulis mengenai kejahatan golongan Salafi di Mesir pada waktu ini yang telah menyerang banyak maqam-maqam para Awliya’ di bandar Qaliyub pada waktu tengah malam dan mereka telah menghancurkan empat maqam para awliya’ yang bersejarah iaitu : Sheikh Raddad, Sheikh Abdul al-Al, Sheikh al-Gharib dan Sheikh Jamaluddin dan hampir-hampir memusnahkan maqam yang kelima sebelum disedari oleh orang tempatan[Rujuk: http://www.msobieh.com/akhtaa/viewtopic.php?p=40460&sid=bfd24c86a8e09187a8550438a5460f76]
 2.  Pencerobohan dan pemusnahan maqam para awliya’ dengan biadap juga telah dilakukan baru-baru ini oleh golongan Salafi Wahhabi di Somalia i.e. golongan al-Shabab dan Hizb al-Islami.
 3. Ini merupakan lanjutan daripada apa yang telah dilakukan oleh oleh golongan Wahhabi di era kebangkitan mereka. Bahkan, usaha-usaha mereka untuk mengeluarkan maqam Nabi Muhammad SAW daripada masjid nabawi masih kedengaran sehingga hari ini.
 4. Atas nama Tauhid Uluhiyyah, mereka mengkafirkan sedara Islam mereka dengan dakwaan menyembah kubur, memusnahkan kubur para awliya’ sedangkan para Sahabat r.a. tidak pernah meruntuhkan binaan rumah Saidatina Aishah r.a. dan Rasulullah SAW yang akhirnya menjadi binaan bagi maqam Baginda SAW, Saidina Abu Bakr r.a. dan Saidina Umar r.a.. Sebahagian ulama’ menyatakan bahawa Nabi Isa a.s. juga akan dimaqamkan di kawasan tersebut nanti. Allah! Allah! 
 5.  Bahkan lebih dari itu, Rasulullah SAW telah dibawa menziarahi maqam Nabi Musa a.s. dan Bayt al-Lahm tempat lahir Nabi Isa a.s. sebelum beliau pergi ke Bayt al-Maqdis dalam peristiwa al-Isra’ dan al-Mi’raj yang menunjukkan kemuliaan tempat wafat dan lahirnya para anbiya’.
 6.  Lihatlah wahai saudara permusuhan mereka terhadap saudara islam mereka dan para awliya, bahkan anbiya’! di atas nama Tauhid Uluhiyyah ciptaan dan tafsiran mereka! Sedangkan perkara ini telah dibincangakan dengan panjang lebar oleh ulama’ Ahli Sunnah kita …….
 7. Sememangnya dan tidak diragui lagi sepertimana kata Sheikh al-Azhar Dr. Ahmad al-Tayyib dan ratusan ulama’ yang lain bahawa “SALAFI WAHHABI adalah KHAWARIJ ZAMAN/MASA KINI”.
 8. Ya Allah! Rahmatilah umat ini, berkatilah umat ini, peliharalah umat ini, dan tampunglah kekurangan umat ini dengan berkat kekasih Mu Nabi Muhammad SAW, Ahli Keluarga dan para sahabat baginda serta para ulama’ Ahli Sunnah dan Jama’ah sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Allahumma Amin! 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sumber:http://www.al-ashairah.blogspot.com/

Pengenalan Ilmu Tauhid

Pengenalan Ilmu Tauhid

Bab 1 : Memahami Konsep Tauhid
Pengertian Tauhid
Mengesakan Allah , tuhan yang tiada sekutu bagiNya, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, kesucian, kebesaran dan keadilan .
Pengertian Iman
Keyakinan yang kukuh dengan hati, mengakui dengan lidah dan melaksanakan dengan anggota.
Rukun Iman dan Pengertiannya
Rukun
 • Percaya kepada Allah
Sifat Allah
Wajib
Mustahil
Harus
20
Lawan sifat 20
1
 • Percaya kepada Malaikat
Malaikat yang wajib dipercayai secara tafsili
Jibril Menyampaikan wahyu
Mikail Membawa rezeki
Israfil Meniup sangkakala
‘Izrail Mencabut nyawa
Munkar Menyoal mayat di dalam kubur
Nakir Menyoal mayat di dalam kubur
Raqib Mencatit amalan kebajikan
Atid Mencatit amalan kejahatan
Malik Menjaga pintu neraka
Ridwan Menjaga pintu syurga
 • Percaya kepada Kitab
Kitab Samawi
Al-Quran
Injil
Zabur
Taurat
Muhammad
Bahasa Arab
Isa
Bahasa Siryani
Daud
Bahasa Qibti
Musa
Bahasa Ibrani
 • Percaya kepada Rasul
1. Adam 2. Idris 3. Nuh 4. Hud 5. Saleh
6. Ibrahim 7. Luth 8. Ishak 9. Ismail 10. Ya’qub
11. Yusuf 12. Ayub 13. Syu’aib 14. Harun 15. Musa
16. Ilyasa’ 17. Zulkifli 18. Daud 19. Sulaiman 20. Ilyas
21. Yunus 22. Zakaria 23. Yahya 24. Isa 25. Muhammad S.A.W.
 • Percaya kepada Hari Akhirat
 • Percaya kepada Qadha’ dan Qadar
  • Erti Qadha’ adalah perlaksanaan setiap satu perkara
  • Erti Qadar pula adalah ketentuan setiap satu perkara
  • Oleh itu percaya kepada Qadha’ dan Qadar adalah setiap perkara yang terjadi itu adalah kehendak dan ketentuan Allah
Bab 2 : Permulaan Ilmu Tauhid
Mabadi ( Permulaan ) Ilmu Tauhid
Perkataan ‘ Mabadi ‘ itu bahasa Arab jama’ daripada perkataan mabda’ Bererti : Punca , mula terbit . Maksudnya keterangan yang ringkas atau tujuan sesuatu ilmu sebelum membaca atau belajar ilmu itu. Disebut juga Pembukaan sesuatu ilmu. Adalah Mabadi ilmu tauhid itu sepuluh perkara :

1) Nama ilmu ini : 
Iaitu dinamakan Ilmu Tauhid , Ilmu Kalam , Ilmu Usuluddin, Ilmu ‘Aqaid, Ilmu sifat dan Al-Iman.

2) Tempat ambilannya : 
Iaitu diterbitkan daripada Al-Quraan dan Al-Hadith.

3) Kandungannya : 
Iaitu mengandungi pengetahuan dari hal membahaskan ketetapan pegangan, kepercayaan kepada Allahdan kepada rasul-rasulnya daripada beberapa simpulan atau ikatan kepercayaan dengan segala dalil-dalil supaya diperolehi I’ktikad yang yakin, kepercayaan yang putus yang mana ia akan menaikkan perasaan bekerja dan beramal menurut bagaimana kepercayaan tersebut.

4) Tempat bahasannya ( Maudhu’nya )kepada empat tempat :
Pertama : Pada zat Allah Ta’ala dari segi sifat-sifat yang wajib bagiNya, Sifat-sifat yang mustahil atasNya dan sifat yang harus padaNya.
Kedua : Pada zat Rasul-rasul dari segi sifat-sifat yang wajib bagiNya, Sifat-sifat yang mustahil atasNya dan sifat yang harus padanya.
Ketiga : Pada segala kejadian dari segi jirim-jirim dan aradh-aradh yang mana menjadi dalil dan bukti atas wujud yang menjadikannya.
Keempat : Pada segala pegangan dan kepercayaan dengan kenyataan yang didengar daripada perkhabaran Rasulullah seperti hal-hal perkara ghaib contohnya arash , syurga , mahsyar ,neraka dan lain-lain tentang hari Qiamat.

5) Faedah Ilmu Tauhid : 
Iaitu dapat mengenal Allah s.w.t. dan percayakan rasul serta mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat yang kekal.

6) Nisbah ilmu Tauhid dengan ilmu-ilmu yang lain :
Ilmu yang merangkumi ilmu asas di dalam ajaran Islam dan yang paling utama sekali.

7) Yang menghantarkan : 
Imam Abu Hasan Al-Asy’ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dan orang yang pertama menerima ilmu Tauhid daripada Allah Ta’ala ialah nabi Adam a.s. dan yang akhir sekali ialah Saidina Muhammad s.a.w.

8 ) Hukumnya :
Iaitu fardhu A’in atas tiap-tiap orang mukallaf lelaki atau perempuan mengetahui sifat-sifat Allah s.w.t. dengan cara ijmal ( ringkas ) dan dengan cara tafsil ( huraian atau satu persatu ) berserta dengan dalil ijmal . Adapun mengetahui dalil tafsil itu fardhu kifayah .

9) Kelebihannya :
Iaitu semulia-mulia dan setinggi-tinggi ilmu daripada ilmu-ilmu yang lain kerana menurut hadith Nabi Muhammad s.a.w. yang bermaksud :
“Sesungguhnya Allah s.w.t. tidak memfardhukan sesuatu yang terlebih afdhal daripada mengEsakan Allah dan ada sesuatu itu terlebih afdhal daripadanya ,nescaya tetaplah telah difardhukan ke atas MalaikatNya padahal setengah daripada Malaikat-malaikat itu ada yang rukuk selama-lamanya dan setengahnya ada yang sujud selama-lamanya.” ( Riwayat Hakim )

10) Kesudahan ilmu ini : 
Iaitu dapat membezakan di antara ‘aqaid dan kepercayaan yang sah dengan yang batil.

Bab 3 : Hukum ‘Aqal
Sesungguhnya setiap orang yang hendak mengenal Allah s.w.t. dan mengetahui sifat-sifatnya , maka wajiblah lebih dahulu ia mengetahui akan hukum ‘aqal dan bahagiannya.

Pengertian Hukum ‘Aqal :
Hukum ialah menetapkan suatu perkara kepada suatu perkara yang lain atau menafikan suatu perkara daripada perkara yang lain dengan tidak berkehendak kepada dicuba pada menetapkan sesuatu perkara itu ( Adat ) dan tidak tergantung kepada sesuatu perbuatan yang diperbuat oleh mukallaf ( bersalahan dengan hukum Syari’e ).

Pengertian ‘Aqal :
Adalah ‘Aqal itu satu sifat yang dijadikan Allah s.w.t. pada manusia sehingga dengan itu manusia berbeza dengan haiwan. Maka dengannya boleh menerima ilmu Nazhariyyah ( Ilmu yang berkehendakkan berfikir ) dan boleh mentadbirkan segala pekerjaan dengan fikiran yang halus dan daripadanya tempat lahirnya berbagai-bagai manafaat dan kebahagiaan kepada manusia.
Dan aqal itu berhajat kepada undang-undang Syarak dan undang-undang Syarak juga tidak boleh berjalan mengikut yang dikehendaki melainkan berhajat kepada ‘aqal. Dan di antara keduanya berhajat antara satu dengan yang lain ( ‘ Aqal berhajat kepada Syarak dan Syara’ berhajat kepada ‘Aqal ) .

Bahagian Hukum ‘Aqal :
Adalah hukum ‘aqal itu terbahagi kepada tiga :

1) Wajib ‘Aqli iaitu perkara yang tiada diterima ‘aqal akan tiadanya, hakikatnya mesti menerima ada.Yang demikian wajib bagi Allah s.w.t. bersifat qidam maka maksudnya ialah mesti ada Allah s.w.t bersifat qidam.

2) Mustahil ‘Aqli iaitu perkara yang tidak diterima ‘aqal akan adanya , hakikatnya mesti tiada . Yang demikian mustahil Allah s.w.t. bersifat baharu maka maksudnya tidak sekali-kali Allah s.w.t. itu bersifat baharu.

3) Harus ‘Aqli iaitu perkara yang diterima ‘aqal adanya dan tiadanya, maka hakikatnya boleh menerima ada dan tiada seperti keadaan seseorang itu adakalanya boleh bergerak atau diam.

Bahagian Wajib ‘Aqli :
Adalah wajib ‘aqli terbahagi dua :

1) Wajib ‘aqli Dharuri - Iaitu menghukumkan sesuatu itu tetap adanya dengan tiada berkehendak kepada bahasan dan kenyataan seperti menghukumkan satu itu tetap separuh daripada dua .

2) Wajib ‘aqli Nazhari - Iaitu menghukumkan suatu itu tetap adanya dengan berkehendak kepada fikiran dan bahasan serta mendatang- kan dalil-dalil atas ketetapan hukumnya itu seperti menghukumkan wajib adanya Allah s.w.t. yang menjadikan alam ini berserta dengan bahasan dan dalil-dalilnya.

Bahagian Mustahil ‘Aqli :
Adalah Mustahil ‘Aqli terbahagi dua :

1) Mustahil ‘Aqli Dharuri - Iaitu menghukumkan suatu itu tetap tiada Berkehendak kepada bahasan dan mendirikan dalil seperti contoh menghukumkan tiada terima ;aqal satu itu separuh daripada tiga.

2) Mustahil ‘Aqli Nazhari - Iaitu menghukumkan suatu itu tetap tiada Dengan berkehendak kepada fikiran dan bahasan serta mendatangkan dalil-dalil atas ketetapan hukumannya itu seperti menghukumkan tiada terima ‘aqal ada yang mensyirik bagi Allah s.w.t. maka dengan itu ‘aqal menghukumkan mustahil ada syirik bagi Allah s.w.t itu melainkan dengan diadakan bahasan dengan mendatangkan dalil.

Bahagian Harus ‘Aqli :
Adalah Harus A’qli itu terbahagi dua :

1) Harus ‘Aqli Dharuri - Iaitu menghukumkan sesuatu boleh terima ada dan tiada dengan tidak berkehendakkan bahasan dan mendatangkan dalil seperti menghukumkan keadaan seseorang itu adakalanya ia bergerak atau diam .

2) Harus ‘Aqli Nazhari - Iaitu menghukumkan sesuatu boleh dijadikan atau tiada boleh dengan berkehendak kepada bahasan dan mendatangkan dalil-dalil seperti contoh memberikan ganjaran pahala kepada orang yang tidak beramal , maka ‘aqal menghukumkan hal itu adalah harus melainkan dengan diadakan bahasan dan dalil-dalil yang menunjukkan harus pada Allah s.w.t. memberikan seperti itu .


Bab 4 : Kejadian Alam

Sesungguhnya apabila seseorang itu berfikir dan meneliti kejadian alam ini maka ia dapat petunjuk bahawa Allah s.w.t yang telah menjadikannya.

1. Melihat sesuatu kejadian yang ada disekeliling kita seperti kerusi atau meja dan sebagainya maka kita dapati kerusi atau meja tersebut tidak boleh ada dengan sendirinya melainkan ada yang membuatnya dan yang mengadakannya.
Maka dengan itu kita beri’tiqad dan percaya alam ini tidak boleh ada dengan sendirinya melainkan ada yang menjadikan dan menciptakannya tentulah Allah s.w.t yang Maha Pencipta.

2. Kita meneliti dan mengkaji dengan lebih jauh lagi akan perbuatan-perbuatan orang yang membuat kerusi atau meja ada yang berbagai bentuk dan rupa, yang mana mereka sentiasa membuat dan mengukir kerusi atau meja tadi dengan lebih baik dan lebih halus lagi ukirannya tetapi tidak pernah lengkap dan sempurna.
Maka itu kelemahan dan kekurangan manusia yang mengikut kadar dan ilmu serta kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah Ta’ala. Maka kita menyedari bahawa Allah Ta’ala adalah Maha Sempurna di dalam mencipta kejadian alam ini.

3. Kita melihat akan kejadian langit dan bumi ini dan alam cekerawala ini daripada manusia, bulan, matahari, haiwan, tumbuh-tumbuhan yang mana setiap jenis dijadikan dengan cukup lengkap dan sempurna. Contohnya manusia yang dijadikan adalah sebaik-baik kejadian iaitu: berakal, bertutur, mendengar dan lain-lain sifat lagi.
Dan apabila kita perhatikan alam cekerawala seperti bumi, langit, bulan, matahari dan lain-lain yang mana semuanya dicipta untuk manafaat dan keperluan semua makhluk yang mana semua itu melemahkan akal para cerdik pandai memikirkan segala kejadian tersebut yang tiada tolok bandingnya. Maka nyatalah di sini bahawa penciptanya mempunyai kuasa yang Maha Sempurna, Ilmu yang Maha luas dan bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang Maha Suci dari segala sifat kekurangan.
Sesungguhnya dari Kaedah Syar’iyyah dan berita para Nabi bahawa yang menjadikan alam ini ialah Allah s.w.t kerana segala perbuatanNya menunjukkan bekas bagi segala sifat yang Maha Suci dan tidaklah makhluk dapat mengetahui hakikatnya kerana segala makhluk ciptaanNya sentiasa bersifat lemah dan mempunyai segala kekurangan.
Rujukan : ( Kitab Risalah Tauhid – Abdul Ghani Yahya )


Bab 5 : Mengenal Allah S.W.T

1. Mengenal Allah s.w.t adalah fardhu Ain atas tiap-tiap mukallaf dengan mengetahui namaNya dan sifat-sifatNya yang bertepatan dengan syarak yang berlandaskan ajaran para Nabi dan Rasul.

2. Nama-nama Allah s.w.t (Al-Asma ‘ul-Husna) dan sifat-sifat yang Maha Besar dan Maha Tinggi. Nama Allah s.w.t yang lebih masyhur di antara segala nama-namaNya ialah Allah, disebut lafaz Al-Jalalah (Lafaz yang Maha Besar) dan yang lain daripada ini diketahui melalui Al-Quran dan Al-Hadith. Semuanya sentiasa menjadi sebutan umat Islam contohnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mukmin.

3. Sifat-sifat yang diketahui oleh mukallaf terbahagi kepada dua bahagian :-

1) Mengetahui sifat-sifat Allah s.w.t dengan Ijmali (Ringkas) iaitu bahawa beriktiqad dan berpegang oleh seseorang dengan iktiqad yang putus (jazam) bahawa wajib bagi Allah s.w.t bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan yang layak dengan keadaan ketuhanan dan mustahil atasNya bersifat dengan apa-apa jua sifat kekurangan.

2) Mengetahui sifat-sifat Allah s.w.t dengan jalan tafsili (satu persatu) iaitu bahawa beriktiqad dan berpegang oleh seseorang dengan iktiqad yang putus dengan dalil aqli (dengan akal) dan dalil naqli (dengan Al-Quran dan Hadith) bahawa wajib dan beriktiqad dengan iktiqad yang putus dengan dalil aqli dan naqli. Maka mustahil atas Allah s.w.t bersifat dengan segala lawan sifatyang wajib tersebut.

4. Mengenal Allah s.w.t wajib melalui tiga perkara :-

1) Iktiqad yang putus (jazam) iaitu tiada syak, dzan dan waham. Jika iktiqadnya ada salah satu daripada tiga tadi maka tidak dinamakan mengenal Allah s.w.t.

2) Muafakat (bersetuju) iktiqad itu dengan yang sebenar (bertepatan dengan iktiqad Ahli Sunnah Wal-Jamaah), maka tidak dinamakan mengenal jika iktiqad tidak bertepatan dengan yang sebenar (Ahli Sunnah Wal-Jamaah) seperti iktiqad orang Nasrani dan Yahudi.

3) Dengan dalil sekalipun dengan dalil ijmali, jika iktiqadnya putus (jazam) serta bertepatan dengan Ahli Sunnah Wal-Jamaah tetapi jika tidak dengan dalil maka dinamakan taqlid.

5. Iktiqad yang tidak terputus atau tidak bertepatan dengan Ahli Sunnah Wal-Jamaah, maka para ulama membuat persetujuan bahawa menghukum orang itu kafir. Dan bagi iktiqad orang bertaqlid itu timbul perselisihan ulama padanya. Mengikut qaul yang muktamad orang yang bertaqlid itu tidak dihukumkan kafir jika taqlidnya putus dengan dihukum mukmin yang menderhaka (jika ia belajar maka tidak dihukumkan mukmin yang derhaka).

6. Makna taqlid ialah menerima perkataan orang lain dengan tidak mengetahui dalil dan keterangan.

7. Taqlid terbahagi kepada dua bahagian :-

1) Taqlid Jazam (putus)
- Iktiqad yang teguh dan tidak akan berubah walaupun orang yang diikuti itu berubah. Maka taqlid ini di sisi Ahli Sunnah Wal-Jamaah sah imannya kerana ada mempunyai iktiqad yang jazam (putus).

2) Taqlid yang tidak Jazam (Tidak Putus)
- Menerima perkataan orang lain dengan tidak teguh sekiranya orang yang diikuti seperti guru-gurunya, ibubapanya atau lainya. Iktiqad mereka berubah-ubah mangikut orang yang diikutinya. Maka taqlid ini dihukumkan tidak sah imannya kerana serupa imannya dengan syak,zhan atau waham(tiada putus).

8. Kesimpulannya iman orang yang bertaqlid sentiasa di dalam bahaya atau bimbang dan tergantung kebenarannya atas orang yang diikutinya. Jika benar perjalanan orang yang diikutinya seperti guru-gurunya maka mengikutnya selamat, tetapi jika sebaliknya binasalah mereka.

9. Hendaklah seseorang itu bersungguh-sungguh menuntut Ilmu Tauhid yang sahih supaya terlepas ia daripada syak dan waham dalam iman kerana di akhir zaman ini terdapat ramai ahli-ahli bida’ah.

10. Taqlid itu membawa mudharat kerana jalan membawa kepada sesat yang amat hina yang tiada layak pada seseorang manusia.

Rujukan : ( Kitab Risalah Tauhid – Abdul Ghani Yahya )

SUMBER:
http://www.jommengaji.net/2010/12/perkara-asas-ilmu-tauhid-aswj.html
http://ibadurrahman99.wordpress.com/2011/08/17/pengenalan-ilmu-tauhid/

Menyentuh Al-Quran

Menyentuh Al-Quran

Sebahagian daripada lima perkara yang diharamkan ketika berhadas kecil (yakni tiada wudhuk) itu ialah menyentuh akan mashaf.

Nas kitab Bahrul Wafi Wan Nahris Sofiy karangan Allamah Syeikh Muhammad bin Ismail Daud Al-Fathani :
” Maka yang haram dengan hadas kecil itu iailah lima perkara.. Dan keempatnya menyentuh mashaf dan jika dengan berlapik yang tebal sekalipun sekira-kira dibilangkan menyentuh pada ‘uruf (yakni adat). Dan dikehendak dengan mashaf itu tiap-tiap yang disurat padanya sesuatu daripada AlQuran dengan qasad dibacakan dia sepeti lauh atau tiang atau dinding yang disurat atasnya AlQuran kerana dibacakan dia, maka haram menyentuhnya serta hadas samaada pada yang demikian itu kadar yang masyghul dengan suratan dan lainnya seperti segala tepi-tepinya dan barang yang antara segala satarnya (yakni hamparannya). Dan haram pula menyentuh kulit mashaf yang berhubung dengan dia demikian lagi bercerainya selama tiada terputus nisbahnya (yakni yang dibangsakan kepada AlQuran) seperti yang sudah dijadikan dia kulit kitab dan jika putus nisbahnya daripadanya (AlQuran) maka tiada haram”
Dalam berhadas,
1. Haram menyentuh Al-Quran..
2. Haram menyentuh sesuatu yang ditulis padanya AlQuran seperti dinding atau papan, dengan syarat dituliskan ayat AlQuran itu untuk dibaca. Faham daripada syarat untuk dibaca itu, jika dengan kerana azimat atau kerana mengambil berkat maka tiada mengapa (yakni tidak haram menyentuhnya). Seperti dinar atau wang kertas atau kertas yang ditulis atasnya ayat AlQuran selain daripada untuk dibacakan dia.
3. Haram menyentuh kulit AlQuran walaupun dengan berlapik.
4. Haram menanggung AlQuran.
5. Haram juga menyentuh kulit AlQuran walaupun ia masih dinisbahkan kepada AlQuran.
6. Tidak haram jika menyentuh dan menanggung AlQuran itu kerana menyelamatkan ia daripada dihina seperti daripada jatuh ke tangan orang kafir atau daripada jatuh atas lantai.
Perhatian :
1. Wajib ibubapa menegah anak yang belum mumayyiz daripada menanggung AlQuran. Mumayyiz, yakni anak yang masih belum pandai membeza yang baik dan buruk iaitu belum pandai mengurus membersihkan diri atau makan dengan sendiri, atau pakai pakaian dengan sendiri, biasanya dalam lingkungan umur 6 atau 7 tahun.
2. Sunat menegah anak yang telah mumayyiz daripada menanggung AlQuran jika selain daripada belajar AlQuran dan membacanya.
3. Haram ibubapa menyuruh anak yang belum mumayyiz menanggung AQuran kerana untuk mengalihkan AlQuran dari suatu tempat ke tempat yang lain. Seperti ibubapa yang tidak berwudhuk lalu menyuruh anaknya mengangkat dan mengalihkan AlQuran dari suatu tempat ke tempat yang lain.
Wallahua’alam.
Ini hanyalah daripada ilmu yang sedikit yang telah aku pelajari daripada masyaikhku. Mohon teguran jika ada salah silap.
SUMBER:
http://ibadurrahman99.wordpress.com/2011/08/17/menyentuh-al-quran/ 

Apa itu Talfiq?

Apa itu Talfiq?

Talfiq ialah mencampur aduk antara dua mazhab dalam satu qadhiyyah (perkara). Hukumnya haram
contoh seseorang mengambil wudhu’ dgn meletak sedikit air di kepala kerana mengikut mazhab syafi’e tetapi menganggap tidak batal bersentuh dgn wanita bukan mahram selepas berwudhu’ kerana memakai mazhab hanafi
Orang yang melakukan perkara diatas , tidak sah sembahyangnya mengikut kedua2 mazhab kerana:
‎1) Mengikut mazhab Syafi’e: dia sudah menyentuh perempuan yang bukan mahramnya selepas wudhu’
‎2) Mengikut mazhab Hanafi: tidak sempurna wudhu’nya kerana hanya meletakkan sedikit air di kepala waktu berwudhu’ sedangkan dalam mazhab Hanafi wajib menyapu kepala sekurang-kurangnya selebar ubun-ubun..
Disebutkan di dalam Takhlis al –Murad min Fatawa Ibn Ziyad pada Hamisy Bughyah al- Mustarsyidin:
“Sesuatu yang boleh difahami dari perkataan fuqaha’ tentang talfiq ialah penyusunan yang cedera padanya, adalah tertegah (tidak boleh talfiq) jika ia berlaku dalam satu perkara, umpamanya: seseorang berwudhu’ dan menyentuh (perempuan bukan mahram) kerana mengikut Imam Abu Hanifah dan… kerana mengikut Imam Syafie, kemudian sembahyang, maka sembahyangnya batal kerana kedua-dua Imam ini sepakat atas batal thoharahnya (bersucinya). Begitu juga dia berwudhu’ dan menyentuh tanpa ada syahwat kerana mengikut Imam Malik dan dia tidak menggosok-gosok (anggota wudhu’ ) kerana mengikut Imam Syafi’e, kemudian sembahyang, maka sembahyangnya batal kerana kedua-dua Imam ini sepakat atas batal thoharahnya (bersucinya).
Ia tidak sama jika susunan itu dalam dua perkara, maka mengikut yang zahir, perkara itu (dua perkara yang tak sama itu) tidak mencederakan talfiq , umpamanya: Jika seorang bermazhab Syafi’e mengikut Imam Abu Hanifah dalam menghadap qiblat dan dia (pengikut Imam Syafi’e tadi ) tidak membasuh seperempat kepala, tidak membatalkan sembahyangnya kerana kedua-dua Imam ini tidak sepakat atas batal thoharahnya (bersucinya) kerana khilaf dalam perkara itu adalah pada kedudukannya, tidaklah dikatakan kedua-dua Imam ini sepakat atas batal sembahyangnya kerana sesungguhnya kita berkata: Kesepakatan ini timbul dari susunan dalam dua perkara dan ia tidak mencederakan dalam taqlid. Contohnya: Jika seseorang mengikut Imam Ahmad dari sesungguhnya aurat ada dua kemaluan sahaja dan dia sesungguhnya meninggalkan berkumur, memasukkan air kehidung dan membaca Basmalah yang semua itu wajib mengikut Imam Ahmad, maka menurut apa yang nyata , sah solatnya kerana keduanya (Imam Syafi’e dan Imam Ahmad) tidak sepakat atas batal thoharahnya (bersucinya) yang ia adalah perkara yang sama.”
Guru kepada para masyaikh, Syaikh Muhammad Amin al Kurdi mengatakan:
“(Syarat bertaqlid yang kelima), adalah tidak talfiq, iaitu tidak bercampur antara dua pendapat dalam satu masalah, sama ada dari awal, pertengahan dan seterusnya, yang (akhirnya nanti), dari dua pendapat itu akan menimbulkan satu amaliah yang tidak pernah dikatakan oleh pendapat kedua-dua mazhab dalam perkara tersebut.”
Contoh talfiq lain ialah: Seseorang tidak menggosok-gosok anggota wudhu’ kerana mengikut mazhab Syafi’e . Kemudian dia menyentuh anjing dan terus solat kerana mengikut mazhab Maliki, ia tidak membatalkan wudhu’ . Jika dia sembahyang, maka sembahyangnya tidak sah mengikut kedua-dua Imam kerana dalam mazhab Syafi’e menyentuh anjing adalah najis mughallazah (berat) dan tidak sah sembahyang jika tidak bersuci. Mengikut mazhab Maliki pula, wudhu’ tidak sah jika tidak digosok-gosok anggota wudhu’.
Di dalam I’anah ath- Tholibin disebutkan:
“Dan dilarang talfiq dalam satu masalah, seperti mengikut Imam Malik dalam perkara sucinya anjing dan mengikut Imam Syafi’e dalam bolehnya mengusap sabahagian kepala untuk mengerjakan satu solat.”
Rujukan: Buku Persoalan Khilafiyyah & Penjelasan Ulama’ Inilah Jawapannya… oleh Ustaz Muhadir bin Haji Joll
http://anasmohd.blogspot.com/2011/07/apa-itu-talfiq.html
sumber:http://ibadurrahman99.wordpress.com/2011/07/22/apa-itu-talfiq/

Syarat sah dan harus Taqlid

Syarat sah dan harus Taqlid

Bermula syarat sah dan harus taqlid itu enam perkara:
1) Mengetahui ia akan masalah yang hendak ia taqlid itu muktabar disisi mazhab yang ia hendak taqlid itu dengan ikut syarat-syarat dan rukun-rukun pada mazhab yang ditaqlid itu. Maka kenalah ketahui syarat-syarat dan rukun-rukun dan apa-apa yang jadi batalnya.
2) Adalah taqlid sebelum jatuh berbuatnya dan jangan jadi sudah batal pada mazhabnya baru niat taqlid mazhab yang lain. Seperti ia ada wudhu’, maka ia sentuh isteri, maka batal wudhu’ pada mazhabnya kemudian baru ia niat taqlid mazhab Hanafi, maka iaitu tiada sahnya.
3) Tiada ikut yang mana-mana mudah. Seperti ia mengambil wudhu’ sapu sedikit daripada kepala ikut mazhab Syafi’e dan sembahyang tiada baca basmalah pada Imam atau munfarid dan ma’mum tiada baca fatihah ikut mazhab Hanafi, maka tiada sah sembahyangnya.
4) Imam yang diikut itu yang diakui sah mujtahidnya seperti Syafie, Hanafi , Maliki, Hanbali. Maka tiada sah taqlid orang yang tiada sah mujtahidnya seperti Ibnu Taimiyyah, Ibnu Khaldun, Muhammad Abdul Wahab (WAHABI).
5) Tiada jadi talfiq pada qadhiah yang satu seperti mengambil wudhu’ sapu sedikit daripada kepala ikut Syafi’e dan bersentuh dengan perempuan ajnabiyah ikut Hanafi pada tiada batal wudhu’. Maka batal wudhu’nya pada mazhab Syafi’e dan tiada sah wudhu’nya pada mazhab Hanafi, maka tiada sah sembahyangnya.
6) Tiada barang yang jadi batal hukum qadhi seperti talak tiga sekali berlafaz, maka jika qadhi hukum boleh ruju’ nescaya batal hukum qadhi itu kerana menyalahi ijma’ sahabat Nabi S.A.W dan menyalahi tabi’in dan menyalahi ulama’-ulama’ yang mujtahidin dan menyalahi nas Qur’an. Maka tiada harus dan tiada sah ruju’ atau nikah balik dengan tiada muhallal. Dan qadhi hukum boleh ruju’ atau nikah dengan itu suami dengan tiada muhallal nescaya hokum qadhi itu batal dan berdosa. Dan berdosa orang yang berama dengan dia masuk neraka, kerana Hadith: ((wa man syazza syazza ilan nar)) ertinya: Dan barangsiapa yang kelua ia daripada barang yang sudah ijma’ sahabat nabi atau keluar daripada barang yang sudah ijma’ ulama nescaya keluar ia pergi masuk api neraka.
Dan setengah daripada barang yang jadi hukum qadhi batal seperti nikah mut’ah dan nikah dengan tiada wali dan tiada saksi dan talak tiga tiada syarat kena wati’ oleh muhallal, hanya apabila muhallal talaq maka sah nikah balik dengan suaminya itu. Maka jika qadhi hukum sahnya nescaya batal hukum qadhi itu.
Rujukan: Kitab Sulam Sibyan karangan Haji Chik bin Ahmad Al-Qadahi..
SUMBER: http://www.facebook.com/note.php?created&¬e_id=224500217588430
http://anasmohd.blogspot.com/2011/07/syarat-sah-dan-harus-taqlid.html
sumber: http://ibadurrahman99.wordpress.com/2011/07/22/syarat-sah-dan-harus-taqlid/

KITAB-KITAB FIQH MAZHAB SYAFI’I Rhl.


Dari : Sabilurrosyad
 http://4.bp.blogspot.com/-5VnQLHc0YDQ/TjDDqxf-UkI/AAAAAAAABFg/j3LcMhhLZVw/s1600/kitab%2Bmazhab%2Bsyafie.jpg


Kitab Fiqih dalam Mazhab Syafi’i Rhl. Yang dikarang oleh Ulama’-ulama’ Syafi’i dari abad keabad adalah mewarisi pusaka ilmu, kitab-kitab tersebut dikarang oleh sahabat-sahabat Imam Syafi’i Rhl. (Ulama’-ulama’ pengikut Syafi’i) sudah demikian banyaknya. Hampir setiap ulama’ itu mengarang kitab Fikih syafi’i untuk dijadikan pusaka bagi murid-muridnya dan bagi pencinta-pencintanya sampai akhir zaman. Tidak terhintung lagi banyaknya kerana di antaranya ada yang tidak sampai ke tangan kita, tidak pernah kita melihat dan bahkan kadang-kadang ada yang tidak pernah didengari mengenai kitab-kitab dari segi nama kitabnya, pengarangnya, bahkan tidak mengetahui langsung tentang hal kitab dan para ulama’ bagi penuntut ilmu islam. Fenomena ini perlu kita sedari bahwa, hal demikian perlu diambil tahu dan peka bagi setiap penuntut ilmu dari siapa kitab menuntut ilmu, dan dari mana kitab mengambil rujukan hukumnya. Kerana dikhuatiri tiada panduan di dalam menetapkan hukum islam. Menjadi tanggungjawab kita mengetahui hal demikian moga-moga jelas hukumnya, dan benar pengambilannya.

Untuk diketahui lebih mendalam di bawah ini kami sediakan sebuah gambar rajah yang dapat mengambarkan situasi yang telah berlangsung dalam memperjelas, memperinci dan meringkaskan kitab-kitab Syafi’iyyah dari dulu sampai sekarang.

Keterangan :

1. Kitab-kitab Imam Syafi’i. “Al-Imla” dan “al-Hujjah” adalah kitab-kitab Qaul qadim yang digunakan lagi, kerana semua isinya sudah termasuk dalam kitab-kitab Qaul Jadid.

2. Kitab-kitab Imam Syafi’i yang diguna sebagai kitab induk adalah kitab Umm, Mukhtasar, Buwaiti dll.

3. Imam haramain mengikhtisarkan (memendekkan) kitab-kitab Imam syafi’i dengan kitabnya yang bernama “An-Nihayah.

4. Imam Ghazali memendekkan juga kitab-kitab Imam Syafi’i dengan kitab-kitabnya yang bernama Al-Basith, Al-wasith, Al-Wajiz.

5. Imam Ghazali juga mengikhtisarkan lagi dengan kitabnya yang bernama Al-Khulasoh.

6. Imam Rafi’i mensyarahkan kitab Imam Ghazali Al-Wajiz dengan kitabnya yang bernama Al-‘Aziz.

7. Dan Imam Rafi’i juga memendekkan kitab Imam Ghazali Al-Khulasoh dengan kitabnya yang bernama Al-Muharrar.

8. Imam Nawawi memendekkan dan menambah di sana sini kitab Al-Muharrar itu dengan kitabnya yang bernama MINHAJUT THALIBIN (Minhaj).

9. Kitab Imam Nawawi, Minhaj disyarahkan oleh Imam Ibnu Hajar al-Haitami dengan kitabnya Tuhfa, oleh Imam Ramli dengan kitabnya An Nihayah, oleh Imam Zakaria al-Anshori dengan kitabnya yang bernama Minhaj jug, oleh Imam Khatib Syarbaini dengan Mughni al-Muntaj.(Kitab-kitab tersebut dalam nombor 8 dan 9 ini banyak beredar di pasentren).

10. Dan Imam Rafi’i pernah mensyarah kitab karangan Imam Ghazali Al-Wajiz dengan kitabnya yang bernama Al-‘Ajiz.

11. Imam Nawawi pernah memendekkan kitab Imam Rafi’i denagn kitabnya yang bernama Ar-Raudhah.

12. Imam Quzwaini pernah memendekkan kitab Al-‘Ajiz dengan kitabnya yang bernama Al-Hawi.

13. Kitab Al-Hawi pernah diikhtisarkan oleh Ibnul Muqri dengan kitabnya yang bernama Al-Irsyad dan kitab al-Irsyad ini disyarah oleh Ibnu Hajar al-Haitami dengan kitabnya yang bernama Fathul Jawad dan juga dengan kitabnya yang bernama Al-Imdad.

14. Kitab Imam Nawawi bernama Ar-Raudhah pernah diiktisarkan oleh Imam Ibnu Muqri dengan nama Ar-Roudh dan oleh Imam mazjad dengan Al-Ubab.

15. Kitab Ibnul Muqri Al-Irsyad pernah disayarah oleh Imam Ibnu Hajar dengan kitabnya yang bernama Al-Imdad, dan dengan kitabnya bernama Fathul Jawad.

16. Kitab Ar-Roudh dari Ibnul Muqri pernah disyarah oleh Imam Zakaria Al-Anshori dengan nama Asnal Mathalib.

17. Imam Zakaria al-Anshori pernah mensyarah kitabnya yang bernama Al-Minhaj dengan kitabnya yang bernama Fathul Wahab.

Demikianlah keterangan ringkas dari jalur kitab-kitab dalam Mazhab Syafi’i yang sangat teratur rapi, yang merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. (ibaratnya daripada penulis, ia bagaikan sebuah keluarga dari jalur keturunan).

Kemudian banyak lagi kitab-kitab fikih Syafi’i yang dikarang oleh Ulama’ mutaakhirin yang tidak tersebut dalam jalur ini kerana terlalu banyak, seperti kitab-kitab Al-Mahalli karangan Imam Jalaluddin al-Mahalli, Kitab Fathul Mu’in karangan al-Malibari, Kitab I’anahtut Thalibin karangan Said Abu Bakar Syatha dan lain-lain yang banyak sekali.

Dengan perantaraan kitab-kitab ini kita sudah dapat memahami dan mengamalkan fatwa fiqih dalam Mazhab Syafi’i secara teratur dan secara rapid an terperinci, yang kesimpulannya sudah dapat mengamalkan syari’at dan ibadah Islam dengan sebaik-baiknya.
sumber:http://jomfaham.blogspot.com/

Sumber Rujukan:

- Kiai.Haji. (K.H.) Siradjuddin Abbas, Sejarah & Keagungan Mazhab Syafi’i, Pustaka Tarbiyah baru, Jakarta,2007.

Lailatul Qadar – Malam Bermulanya Tarbiyah Langit (Allah) dan Bumi (Hamba)


“Sesungguhnya Kami telah menurunkan (Al-Quran) ini pada malam Lailatul-Qadar. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia kebesaran malam Lailatul-Qadar itu? Malam Lailatul-Qadar lebih baik daripada seribu bulan. Pada malam itu, turun malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka, kerana membawa segala perkara (yang ditakdirkan berlakunya pada tahun yang berikut). Sejahteralah malam (yang berkat) itu hingga terbit fajar!” (Al-Qadar: 1-5)
Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari seribu bulan, dikurniakan kepada umat Nabi akhir zaman. Ia malam kasih sayang Allah yang dikurnia kepada umat ini dengan ganjaran pahala berlipat kali ganda, lantaran umur mereka di dunia ini terlalu singkat berbanding dengan umat para Nabi a.s terdahulu.
Lailatul Qadar adalah malam Jibril a.s membawa Al-Quran kepada Rasulullah sallaLlahu ‘alaihi wassalam ketika Baginda berkhalwat di Gua Hira’. Ia adalah malam cahaya bagi seluruh alam. Kegelapan dan kesuraman alam telah berlalu, alam membuka lembaran baru.
Cahaya Al-Quran menunjukkan jalan kebenaran bagi pencinta kebenaran, ia memberi jawaban kepada pencari jawaban, memberi penyelesaian bagi pencari penyelesaian, membongkar rahsia ilmu bagi pencinta ilmu. Syed Qutub menyebut dalam kitab fi Zilalil Quran ianya adalah malam kemerdekaan umat manusia.
Al-Quran memberi jawaban kepada persoalan siapa aku? Dari mana aku datang? Apa tujuan aku di sini? Dan ke mana aku pergi selepas ini? Persoalan ini adalah suara hati semua manusia di atas muka bumi ini yang mencintai kebenaran kehidupan. Persoalan ini juga perlu ditanya kepada mereka yang masih tenggelam dalam keseronokan hijab-hijab nafsu dan kekufuran.
Akal manusia tiada mampu untuk membongkar rahsia kehidupan ini. Pandangan mata, pendengaran telinga tiada mampu melihat atau mendengar perkara yang disebaliknya. Mata manusia melihat jasad terbujur kaku (mayat), tetapi mata tiada mampu melihat apa yang berlaku disebalik jasad yang terbujur itu. Telinga mendengar deruan ombak, desiran angin, nyanyian sang burung, deruman guruh dan petir, namun mereka tiada mampu mendengar tasbih-tasbih makhluk Allah itu.
Kelupaan manusia menyebabkan mereka itu bernama ‘insan’. Mereka lupa asal dan perjanjian mereka di alam ruh. Lupa adalah hijab yang paling utama, fitrah ketuhanan dan kehambaan tertutup apabila tiada dibuka dengan peringatan.
Al-Quran datang memberi peringatan kepada yang lupa. Apabila mereka ingat asal mereka, maka Al-Quran membimbing pula rohani mereka mikraj ke alam perjanjian (alam asal mereka) dengan akidah, ibadah, mujahadah, adab dan syariat. Akan terbuka kembali segala yang tertutup, sebagaimana firman Allah :
“(Serta dikatakan kepadanya): “Demi sesungguhnya! Engkau di dunia dahulu berada dalam keadaan lalai tentang (perkara hari) ini, maka Kami hapuskan kelalaian yang menyelubungimu itu, lalu pandanganmu pada hari ini menjadi tajam (dapat menyaksikan dengan jelasnya perkara-perkara hari akhirat).” (Qaaf: 22)
Kalimah “Tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang disucikan” dalam surah Al-Waqiah ayat 79 menjadi perbahasan mazhab dalam masalah fekah tentang hukum menyentuh Al-Quran. Ada ulama mentafsirkan yang dimaksudkan suci itu ialah seorang mukmin, ada yang mengatakan mukmin yang dalam keadaan suci, ada yang memberi maksud ialah malaikat yang membawa Al-Quran.
Ulama Tasawwuf mentafsirkan bahawa “tiada yang memahami (menyentuh) Al-Quran melainkan mereka yang memiliki hati yang suci”. Jika seorang itu tiada memiliki hati yang bersih, segala bacaannya hanyalah di halkum, mereka tiada boleh memahaminya sehingga tiada meningkat iman mereka dengan bacaan tersebut.
Inilah yang disabda Nabi sallaLlahu ‘alaihi wassalam bahawa ada golongan yang membaca Al-Quran tapi hanyalah di halkum sahaja, sama ada mereka di kalangan orang awam, qari atau hafiz sekalipun. Justeru itu mereka yang mahu membaca Al-Quran memelihara adab-adabnya agar jiwa mereka tunduk dan dapat tadabbur dengan setiap ayat yang dibacanya, sehingga gementar hatinya.
Ramai Orientalis Barat yang mengkaji Al-Quran dapat melihat kebenaran dan kehebatannya, namun ramai yang tiada beriman lantaran jiwa mereka mempunyai penyakit angkuh dan dengki. Ada juga di kalangan mereka yang memeluk Islam disebabkan jiwa mereka tunduk dengan kebenaran dan ikhlas mencari kebenaran.
Jiwa yang hidup memainkan peranan penting dalam memahami Al-Quran. Para ulama Tasawwuf memulakan tarbiyah dengan zikir dan mujahadah untuk menghidupkan jiwa agar mereka dapat dzauk dan menghayati Al-Quran. Mereka akan melayang dengan kesedaran jiwa mengikut ayat yang dibaca. Jika ayat menceritakan Akhirat, jiwa mereka seolah tembus melihatnya, begitu juga yang mengisahkan syurga dan neraka, jiwa mereka seolah berada di sana.
Para sahabat r.a. kerap mengalami dzauk yang hebat apabila membaca atau mendengar ayat-ayat Allah sehingga membawa mereka fana’ berhari-hari. Ada yang pengsan malah ada yang meninggal dunia di belakang Nabi sallaLlahu ‘alaihi wassalam lantaran tiada tertahan jiwa mereka dengan lantunan keindahan ayat-ayat Al-Quran.
Para pencinta Al-Quran bukan sekadar jiwa mereka hidup dalam lautan rohani, tetapi membawa kepada keberanian, kekuatan, jati diri dan kecerdasan akal serta emosi yang tinggi sehingga mereka memiliki hikmah yang mengkagumkan.
Para pemegang Al-Quran adalah golongan yang sebaiknya menjadi pemimpin dunia kerana dalam jiwa, akal dan emosi mereka memancar di langit, di tangan mereka ada kitab yang memiliki penyelesaian kepada segala masalah kehidupan dunia.

Malam Lailatul Qadar bukan sahaja malam kita memperbanyakkan taubat, ibadah dan munajat, tapi malam kita memperbanyakkan syukur dan menghidupkan cinta lantaran ia malam bermulanya perhubungan cinta Allah kepada makhluk bernama manusia. Ia adalah malam bermulanya perhubungan tarbiyah langit (Allah) dan bumi (manusia) melalui insan yang bernama Muhammad sallaLlahu ‘alaihi wassalam, malam yang memperkenalkan diriNya (Allah) sebagai Rabb dan manusia adalah ciptaanNya dari setitis air yang hina dan malam yang memperkenalkan Muhammad kekasihNya, semulia-mulia makhlukNya, sebagai pembawa kerahmatan sekelian alam.

Ia adalah malam kebebasan manusia dari penyembahan sesama makhluk kepada penyembahan kepada Allah, daripada kejahilan kepada alim, daripada nafsu kepada suci, daripada kufur kepada iman. Bermula malam tersebut maka Allah mengajar manusia satu persatu bagaimana mahu mengatur kehidupannya sebagai manusia dalam akidah, ibadah, keluarga, masyarakat, ekonomi, politik, sosial, kehakiman dan lainnya.
Marilah kita di akhir Ramadhan meningkatkan jiwa KEHAMBAAN, KESYUKURAN dan CINTA sehingga hanyut kita dalam lautan keasyikan dengan Rabb. Berkhalwah atau iktikaflah di masjid-masjid mencari Lailatul Qadar agar kehidupan yang pendek ini diselubungi cahaya amal yang melimpah.
Jadilah diri kita golongan yang berebut-rebut mencari cahaya cinta Lailatul Qadar yang di dalamnya terkandung bisikan cinta ALLAH, RASUL dan para MALAIKAT . Marilah kita mendambakan cinta Allah dan Rasul dengan memperbanyakkan taubat yang benar, selawat yang penuh kerinduan dan cinta, zikir yang merubah jiwa, munajat dengan air mata kefakiran memohon keselamatan pada diri, keluarga dan ummah, solat yang khusyu dan tafakur yang tenggelam dalam sifat Kebesaran Allah.
Semoga fajar pagi Lailatul Qadar akan terus bersinar membawa perubahan pada diri para pencintanya dan terpancar pula kepada seluruh ummah.

sumber:http://www.zawiyahsam.com/?p=1291


Wednesday, August 17, 2011

TAKBIR ADA 4 JENIS:

TAKBIR ADA 4 JENIS:

1)Takbiratul ihram

2)Takbir intikolat

3)Takbir muqoyyad

4)Takbir Mursal

Takbiratul ihram ialah salah satu daripada rukun sembahyang.

Takbir intikolat ialah takbir yang dilakukan ketika perpindahan satu rukun solat ke rukun solat yang lain, contoh takbir sebelum ruku’ atau takbir sebelum sujud dan lain-lain lagi.

Takbir intikolat juga boleh dibahagikan kepada empat cara(empat keadaan) :

1) Sesorang itu solat, tetapi setiap kali nak pindah dari satu rukun solat ke rukun solat yang lain, seseorang itu tidak niat apa-apa, hanya dia takbir semata-mat, di sini ada berlaku khilaf ulamak, ada ulamak mengatakan sah sembahyang dan ada juga ulamak mengatakan tidak sah solat, qoul yang muktamad adalah qoul yang mengatakan tidak sah solat.

2) Sesorang itu solat, tetapi setiap kali nak pindah dari satu rukun solat ke rukun solat yang lain, seseorang itu niat zikir, maka ini sah sembahyangnya.

3) Seorang imam mengimamkan solat jemaah, tetapi setiap kali nak pindah dari satu rukun solat ke rukun solat yang lain, imam itu niat nak beritahu makmum semata-mata, maka ini batal-ittifak ulamak.

4) Seorang imam mengimamkan solat jemaah, tetapi setiap kali nak pindah dari satu rukun solat ke rukun solat yang lain, imam itu niat nak beritahu makmum dan niat untuk zikir serentak, maka ini sah sembahyangnya.


Berkata Ayah Der (pengarang Kitab Taqribul Ikhwan) untuk selamat dalam masalah Takbir intikolat, hendaklah seseorang itu niat zikir akan semua Takbir intikolat yang akan dilakukan di dalam solat seseorang itu iaitu niat sebelum rukuk pada rakaat yang pertama.


Takbir muqoyyad ialah takbir yang ada kaitan dengan solat(berlaku hanya pada musim hari raya korban sehaja). Bermula Takbir muqoyyad ialah pada waktu suboh 9 Zulhijjah sampai waktu asar 13 Zulhijjah(sumber : Kitab Kifayatul Muhtadi). Takbir raya ini dilaungkan pada setiap kali selepas solat fardhu atau solat sunat atau solat qodo’.

Takbir Mursal ialah takbir yang berlaku pada hari raya puasa dan hari raya haji. Bermula Takbir Mursal ialah pada waktu Maghrib sehari sebelum hari raya puasa dan hari raya haji dan berakhir pada Takbiratul ihram Imam untuk solat raya di pagi hari raya haji dan raya puasa. WALLAHU A’LAM.


Wednesday, August 3, 2011

Kewajipan Mempelajari dan Mengajar Ilmu Tauhid (Ahli Sunnah wal Jama'ah)


Kata Ibnu Al-Qayyim: "Dan wajib atas ibu bapa bahawa adalah awal-awal barang yang diperdengarkan akan kanak-kanak itu ma'rifatullah dan tauhid akan Allah. Dan bahawa diajarkan kanak-kanak itu apabila berakal ia akan barang yang wajib bagi Allah dan barang yang mustahil atasNya dan barang yang harus padaNya. Dan diajarkan pula bahawasanya Nabi Muhammad itu diperanakkan di Makkah dan dibangkitkan dia jadi Rasul pun di dalam negeri Makkah, kemudian berpindah ia ke Madinah dan wafat ia di dalam negeri Madinah jua. Dan namanya Muhammad anak 'Abdullah anak 'Abdul Muththolib anak Hasyim."

(Kitab 'Aqidatun Najin: ms 13)


Berkata Syeikh Wan 'Ali Kutan di dalamnya kitab Zahratul Murid:
"[Faedah] wajib atas wali mengajar akan kanak-kanaknya barang yang wajib dan yang mustahil dan yang harus bagi Allah dan bagi RasulNya, dan segala Qawa’idul Islam (قواعد الاسلام). Demikian lagi wajib atas suami mengajar akan isterinya dan makhdum (مخدوم) mengajar akan khadamnya dan penghulu mengajar akan hambanya akan demikian itu."


Berkata Al-'Allamah Muhammad Mukhtar ibn 'Atorid di dalam kitabnya Usuluddin I'tiqad Ahli Sunnah Wal-Jama'ah:
"Ketahuilah, bahawa wajib ke atas setiap orang yang aqil (عقل - berakal) dan baligh mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi Allah , sifat-sifat yang mustahil bagi Allah  dan sifat yang harus bagiNya. Begitu juga wajib ke atasnya mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi Rasul, sifat-sifat yang mustahil bagi Rasul dan sifat yang harus bagi mereka."

Berkata Syeikh Ahmad Al-Fatoni di dalam kitabnya Faridatul Faraid fi 'Ilmil 'Aqaid:
"[Maka wajib] pada syarak atas tiap-tiap mukallaf, mengetahuikan segala yang wajib pada aqal pada hak Tuhan kita, dan barang yang mustahil atasNya, dan barang yang harus bagiNya. [Dan demikian] wajib atasnya mengetahuikan barang yang wajib pada hak segala Rasul عليهم الصلاة والسلام, dan barang yang mustahil atas mereka itu, dan barang yang harus bagi mereka itu."

Berkata Syeikh Isma'il Ibn 'Abdul Qadir Al-Fatoni di dalam kitabnya Syarah Bakuratul Amani:
"(Dan) wajib atas yang pandai daripada kita oleh bahawa (mengajarkan orang-orang) yang (di dalam perintah kita) seperti anak-anak kita dan isteri-isteri dan hamba-hamba sahaya dan khadam-khadam kita demikian lagi orang yang menuntuti belajar daripada kita (dengan) jalan (tafshil) hurai satu-satu pada sekalian (itu dua puluh perkara daripada) perkara-perkara (yang wajib) bagi Allah Ta'ala pada 'aqal ( dan dua puluh) perkara (daripada) perkara-perkara (yang mustahil) padaNya (dan satu) bangsa (yang harus) padaNya ........."

Berkata Syeikh Zainal 'Abidin Bin Muhammad Al-Fatoni (Tuan Minal) di dalam kitabnya Miftahul Murid Fi 'Ilmit Tauhid:
"[Dan wajib] atas tiap-tiap mukallaf dengan sebab syara’ mengenal ia akan barang yang wajib bagi Allah dan barang yang mustahil atasNya dan barang yang harus bagiNya. [Dan] demikian lagi wajib atasnya mengenal seumpama yang demikian itu pada haq Rasul عليهم الصلاة والسلام."

Berkata Tuan Haji Ahmad Bin 'Abdur Rauf Melaka di dalam nazamnya:
"Allah Allah 'Azza wa Jalla Tuhan kami * Kami minta ampun akan dosa kami
Dengan Allah kami mula nazam ini * Sebab dengan Dia jadi kitab ini
Hai saudara kami khabar akan kamu * Mengenal Allah Fardhu 'Ain atas kamu
Sabda Nabi awaluddin ia ma'rifah * Bukan Solat bukan Shiyam bukan Zakat
Dan yang wajib bagi Allah dua puluh * Jangan kurang jalan lalai bebersungguh
.................."

Berkata Syeikh 'Abdul 'Aziz Ibn Isma'il Al-Fatoni di dalam kitabnya Al-Mishbah Al-Munir Fi Ma'rifatillah Al-Qadir:
"Bermula permulaan dan umbi atau asas bagi segala perkara yang dituntut atas tiap-tiap mukallaf sebagai tuntutan yang putus yang dinamakan dia dengan fardhu 'ain, ialah mengenal ia akan Allah Ta'ala dan RasulNya dan dikehendaki dengan mengenal itu mengetahui serta mengaku putus di dalam hati tiap-tiap mukallaf dengan tentu sungguh segala perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala dan tentu tidak segala perkara yang mustahil atas Allah Ta'ala dan segala yang harus. ............"


Berkata Al-Fadhil Muhyiddin Muhammad Ghazali Ibn Haji ‘Abdullah di dalam kitabnya Panduan Sifat Dua Puluh:
" ........... kerana mengenal Allah  itu wajib ‘aini atas tiap-tiap mukallaf yang ‘aqil baligh lelaki dan perempuan dan wajib atas ibu bapa atau penjaga atau suami mengajar akan anaknya atau orang yang dibawah jagaannya atau isterinya yang tidak pandai mereka akan sifat dua puluh, kerana mereka yang tidak pandai sifat dua puluh mereka itu tidak mengenal Tuhan, maka ditakuti mati atas agama kafir. Jika mereka pandai sifat dua puluh tetapi tidak tahu mengeluarkan dalil, maka mereka itu telah dipertikaikan oleh dua pendapat ulama’, kata sebahagian ulama’ mereka itu tidak sah lagi imannya, jika ia mati maka mati ia atas agama kafir dan sebahagin ulama’ mengatakan mereka itu sudah sah imannya tetapi jika ia tidak belajar betul-betul sampai ia boleh mengeluarkan dalil maka berdosa ia. ........."

Berkata Asy-Syeikh Muhammad Solih ibn ‘Abdullah Mengkabaui di dalam kitabnya Kasyaful Asrar:

Soalan: Dan mana ilmu fardhu ‘ain menuntut dia beri kami jawabnya?
Jawab: Bermula ilmu yang fardhu ‘ain menuntut dia itu, iaitu tiga ilmu:
Pertama: Ilmu Usuluddin dan
Kedua: Ilmu Fiqah dan
Yang ketiga: Ilmu Tasowuf.

Soal: Dan mana had ilmu Usuluddin yang fardhu menuntut dia, dan mana had ilmu Fiqah yang fardhu menuntut dia, dan mana had ilmu Tasowuf yang fardhu ia menuntut dia?
Jawab: Adapun had ilmu Usuluddin itu yang fardhu menuntut dia itu, iaitu mengetahui sekadar barang yang wajib dan barang yang mustahil dan barang yang harus kepada Tuhan kita , dan seperti demikian inilah kepada segala Rasul dengan sekira-kira yang mengesahkan akan imannya. [Dan] adapun had ilmu Fiqah yang fardhu ‘ain menuntut dia, iaitu dengan sekira-kira yang mengesahkan akan amalnya, seperti mengetahui akan segala syaratnya dan segala rukunnya dan segala yang membatalkan dia. [Dan] adapun had ilmu Tasowuf fardhu ‘ain menuntut dia dengan sekira-kira mengetahui akan yang membatalkan akan pahala amal ibadatnya, seperti riya’, sum’ah, ‘ujub, takabbur dan sebagainya yang dicela oleh syara’.

Soal: Dan apa kata kamu pada orang yang beramal dengan tiada mengetahui ilmu yang tiga perkara itu?
Jawab: Sabda Nabi j: “Tiada sekali diterima segala amal ibadatnya dan jikalau mengerjakan haji sekalipun”. Dan lagi haram menuntut ilmu fardhu kifayah sebelum mengetahui ilmu fardhu ‘ain; misalnya seperti seorang berhutang qadha’ sembahyang (fardhu) luputnya dengan tiada uzur, haramlah berbuat (sembahyang) sunat sebelum habis qadha’ sembahyang (fardhu) yang luput dengan tiada uzur. Dan lagi hukumnya orang meninggalkan fardhu itu fasiq hukumnya, kerana meninggalkan menuntut ilmu yang fardhu ‘ain, tiada sah jadi wali nikah dan jadi saksi nikah kerana fasiqnya.


Berkata Syeikh Jalaluddin bin Kamaluddin Acheh di dalam Kitabnya Hidayatul ‘Awam:

"[Bermula] ketahui olehmu, hai tolib! Bahawasanya apabila ‘aqil baligh seorang anak adam, nescaya dituntut daripadanya oleh syara’ mengenal rukun lima belas yang mengandung ma’rifah Allah , iaitu lima perkara daripada rukun Islam dan enam perkara daripada rukun Iman dan empat perkara daripada rukun syahadah (شهادة). ............."


Dan kata Sayyid 'Abdul Qadir Al-Idrus di dalam kitabnya yang bernama Ad-Durrus Tsamin:
"Ketahui olehmu bahawasanya segala ilmu yang fardhu 'ain yang dituntut akan dia itu tiga perkara: (1) Ilmu Tauhid dan dinamakan akan dia ilmu Usuluddin. (2) Ilmu Syarak dan dinamakan akan dia ilmu Fiqh. (3) Ilmu Batin dan dinamakan akan dia ilmu Tasawwuf. ........"
(Hidayatus Salikin Fi Suluki Muttaqin)


Berkata Sayyid Murtadha Al-Zabidi  pengarang kitab Ittihaf Al-Saadah Al- Muttaqin (Jld 2 H: 8), syarahan bagi kitab Ihya’ Ulumiddin karangan Imam Ghazali :

إِذَا أُطْلِقَ أَهْلُ السُّنَّةِ فَالْمُرَادُ بِهِ اْلأَشَاعِرَةُ وَالْمَاتُرِيْدِيَّةُ.

“Apabila disebut Ahli Sunnah wal Jama’ah, maka yang dimaksudkan dengannya ialah fahaman atau fatwa yang diajar oleh Imam Al-Asy’ari dan Al-Maturidiyah.”


Lihat kenyataan Syeikh Al-Azhar:

الاثنين 04 ابريل 2011
مصرحًا بأن عقيدته أشعرية صوفية.. شيخ الأزهر يصف السلفيين بالخوارج
مفكرة الاسلام:‎ أقر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أن عقيدة الأزهر الشريف هى عقيدة الأشعرى والماتريدى وفقه الأئمة الأربعة وتصوف الإمام الجنيد.

[Dr Ahmad al-Tayyib menegaskan bahawa akidah al-Azhar yang mulia adalah akidah Imam Asyari dan al-Maturidi, fiqhnya ialah fiqh imam empat mazhab, dan tasawwufnya adalah tasawwuf imam al-Junaid]

وفي هجوم جديد على الإسلاميين ادعى الدكتور الطيب أن من أسماهم “السلفيين الجدد” هم خوارج العصر، محذرًا من وجود مخطط لاختطاف الفكر والمنهج الأزهرى الوسطى المعتدل الذى حافظ الأزهر عليه لأكثر من ألف عام.

[Dalam satu serangan baru ke atas setengah golongan Islam (yang bercanggah dengan al-Azhar) Dr Al-Tayyib mendakwa bahawa mereka yang menamakan diri mereka itu ‘Golongan Salafi yang “Strict”/Ketat) mereka itu adalah Khawarij zaman ini, serta dengan beliau memberi peringatan tentang adanya langkah-langkah untuk merosakkan/memusnahkan pemikiran mengikut kaedah al-Azhar yang menengah dan seimbang yang al-Azhar menjaganya selama lebih daripada seribu tahun]وبدون أن يقدّم دليلاً اتهم الدكتور أحمد الطيب السلفيين في الهجوم على الأضرحة وما يسمى “مقامات الأولياء”، وقال وفق صحيفة “الأهرام”: “هذا العمل يخالف صحيح الإسلام

وأن الازهر سيبقى أشعرى المذهب ومحافظًا على الفكر الصوفى الصحيح الذى انتمى إليه عشرات من شيوخ الأزهر على مدى تاريخه“.

…Dan al-Azhar akan kekal dengan mazhab al-Asy’ari dan menjaga pemikiran sufi yang sohih yang yang dinisbahkan kepadanya berpuluh-puluh daripada syaikh-syaikh Azhar dalam perjalanan sejarahnya

sumber:http://alraufi.blogspot.com/

Sifat 20

20 yang wajib

=20 istihalah menafikan sifat mustahil

=) 1 yang harus

20 Sifat Yang Wajib Terbahagi Kepada 4 =D

Nafsiah

Salbiah

Maa’ni

Ma’nawiyah


Nafsiah – 1 = Wujud

Salbiah – 5 = Qidam, Bakho’, Mukhalafah, Qiyamuhu, Wahdaniah

Maa’ni – 7 = Kudrat, Irodat, Ilmu Hayat, Samaq, Basor, Kalam

Ma’nawiyah – 7 = Kaunuhu Khodiron, Kaunuhu Muridan, Kaunuhu A’liman, Kaunuhu Hayyan, Kaunuhu Samia’n, Kaunuhu Basiron, Kaunuhu Mutakalliman

sumber:http://amarcz.blogspot.com/2011/08/sifat-20.html

Aqidah Ahli sunnah Wal Jamaah

Ilmu ini ada pelbagai nama =)

[1] Tauhid

Hendak merasakan Allah S.W.T di dalam diri dan kehidupana

[2] Usuluddin

Kerana asal agama dari ilmu tauhid

أول الين معرفة الله

Bermaksud : Awal-awal agama mengenal Allah

[3] Kalam

Bahasan kalam rumit sehinggakan menjadi berkhilaf-khilaf ulama’ dan berlaku pergaduhan antara ulama’ sehingga tahap bunuh-membunuh

[4] Ma’rifah

Ilmu untuk mengenal Allah

[5] Akoid

Ilmu simpulan iman, seolah-olah hati kita disimpul, diikat kemas dengan ilmu ini supaya hati kita teguh beriman kepada Allah

Apabila menyebut=)

لاإله إلاالله محمد رسول الله

Maka tergantung 50 sifat bagi Allah dan rasul. 41 sifat bagi Allah S.W.T dan 9 sifat bagi rasul. Wajib setiap mukallaf belajar seperti wajib fardhu ain.

لاإله إلاالله

41 AQIDAH

20 Sifat Wajib 20 Istihalah 1 Harus

محمد رسول الله

4 Sifat Wajib 4 Istihalah 1 Harus bagi rasul

41 berkait pada Allah

˅

9 berkait pada rasul

˅

=50 aqidah

sumber:http://amarcz.blogspot.com/2011/07/aqidah-al-asyairah.html